Civitas
Witamy w serwisie rekrutacyjnym Collegium Civitas

Serwis służy do zbierania informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o przyjęcie na studia oraz kursy, prowadzone w języku polskim oraz polsko-angielskim.

Formularz na studia w języku angielskim dostępny jest pod adresem www.admissions.civitas.edu.pl
Informacje podane przez kandydata będą zapisane w bazie danych Collegium Civitas i posłużą do wydrukowania podania o przyjęcie na studia.


Do wypełnienia formularza prosimy przygotować:
  • dowód osobisty lub paszport,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo dojrzałości (nie dotyczy kandydatów na studia II stopnia, podyplomowe, kursy, szkolenia, warsztaty, Collegium Dziecięce),
  • dyplom ukończenia studiów wyższych (nie dotyczy kandydatów na studia I stopnia, kursy, szkolenia, warsztaty, Collegium Dziecięce).
Prosimy o uważne i poprawne podawanie danych osobowych i teleadresowych.
Szczególnie prosimy o zwrócenie uwagi na polskie znaki oraz znaki interpunkcyjne. Wpisane dane powinny być takie same, jakie widnieją na świadectwie, dyplomie czy w dowodzie osobistym.

Po dokonaniu rejestracji w serwisie rekrutacyjnym Collegium Civitas można ponownie zalogować się i dokończyć proces aplikacji na studia oraz wydrukować formularz rekrutacyjny w celu złożenia aplikacji na wybraną ścieżkę kształcenia.
W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji:
telefon: (22) 656 71 89
e-mail: rekrutacja@civitas.edu.pl

ROZPOCZNIJ REJESTRACJĘ

Błąd !

Uwaga

Sukces